27 december, 2016

Produktion

Anodisering

Vi utför anodisering (eloxering) med möjlighet till infärgning i ett näst intill obegränsat antal färger (ej vit). Anodisering används för att bl.a. ge aluminium ökat korrosionsskydd, attraktiv yta, isolerande förmåga, förbättrad nötningstålighet och bibehållet nyutseende.

Skikttjockleken varierar beroende applikation, användningsområde och färgdjup. För ökad UV-beständighet finns Sanodalfärger som bättre lämpar sig för utomhusbruk. Anodisering kan erbjudas på vanligen förekommande aluminiumlegeringar.

Legeringar i aluminium försämrar i de flesta fall resultatet ur dekorativ synpunkt. Legeringsmetaller kan även påverka möjligheten att bygga tjocka skikt.

  • Kisel: Ger mörka skikt och begränsar skikttjockleken.
  • Mangan: Ger mörka skikt.
  • Magnesium: Ingen försämring.
  • Koppar: Begränsar skikttjockleken.
  • Bly: Ger mörka skikt.

Som exempel kan nämnas legering 6063, där skiktet kan få sprickbildningar vid ca 30um. För att behålla glans begränsas skikttjockleken till 10um. Tjockare skikt ger en gråaktig ton.

Aluminiumkonstruktioner som ska anodiseras bör konstrueras men följande faktorer i åtanke:

  • God genomströmming. Sköljvatten måste komma åt i alla utrymmen, något som är mycket viktigt på färgade detaljer då innesluten syra kan förstöra kommande infärgning.
  • Fritt från skarpa hörn. Oxidskiktet bygger vinkelrät mot ytan, skarpa hörn får därför inte ett jämnt skikt.
  • Goda kontaktytor. Se till att ha bra ytor för att fästa biten i inför anodisering. Dålig kontakt kan ge upphov till brännmärken och ojämn kvalitet på oxidskiktet. Skapa om möjligt ej synliga ytor utan utseendekrav för fastsättning.

Trumling

För avgradning av bearbetade detaljer i större kvantiteter används trumling. Vi kan trumla material i flera steg från grov avgradning, dekorativ matt yta och glans. Totalt har vi tre trumlare i olika storlekar och utförande för att kunna hantera olika typer av gods.

Plåtbearbetning

Stansning

Vi utför stansning i en CNC-styrd revolverstansmaskin av märke Amada. Detaljer upp till ca 600x1000mm kan stansas i alla förekommande aluminiumlegeringar upp till 5mm. Vi har ett stort antal verktyg som tillgodoser de flesta behov. Utöver stansning har vi även möjlighet att utföra formning i maskinen.

Programmering utförs offline med simulering av färdigt stansprogram.

Vi lagerför ett stort antal legeringar och tjocklekar från 0.5-5mm.

Kantpressning

För att komplettera vår stansmaskin har vi en kantpress av märke Amada/Promecam. Kantpressen hanterar material upp till 1200mm i längd och tjocklekar upp till 10mm beroende på verktygsval. Vi har verktyg för att bocka aluminium utan dragmärken. Radiebockning kan utföras upp till R20mm.

Simulering av kantpressprogram görs offline i cam-mjukvara. Klipplängd och ämneslängd beräknas i samband med att programmet simuleras.

Excenterpressning

Excenterpressning används för att stansa, forma och bocka material. Bearbetningsmetoden kan användas från enkel hålstansning till komplexa följdverktyg med inbyggda formnings- och bockmoment. Excenterpressning kan utföras i t.ex. plåt, kvadratstång, vinklar och kundspecifika profiler.

Alupart utför hålstansning, utvändig radiestansning, bockning och formning. Vi har ett stort antal standardverktyg som löser många vanligt förekommande stansoperationer.

Vi har flera execenterpressar, kan flexibelt utföra stansning i flera steg utan verktygsbyten och kan därför korta ledtider.

Skulle ni söka en oregelbunden form som kräver kundanpassade verktyg hjälper vi er att ta fram verktyg.

Övrig bearbetning

Kapning

Vi utför kapning av gering 0-45 grader. Profiler upp till ca D120, 105x105mm eller 200x80mm kan kapas.

Gängning

Gängning upp till M8 utförs i vår gängmaskin. Detta är ett vanligt förekommande tempo i både plåtdetaler och profiler som är stansade.